Hopp til hovedinnhold

Eleonore Griveau

PRODROME – Eleonore Griveau

Det til tider destruktive samspillet mellom mennesket og naturen er en pågående interesse for Eléonore Griveau. Gjennom å la de besøkende være den utløsende faktoren for ødeleggelsen av verket, henviser hun til pågående katastrofer og klimaendringer.
 
Lascaux-hulen i Frankrike er en særlig tørr hule med steinaldermalerier som ble oppdaget i 1940. Hulen med de godt bevarte maleriene ble raskt et yndet reisemål da den åpnet for publikum etter andre verdenskrig. Etter år med menneskelig aktivitet i hulen viste det seg at maleriene ble påvirket av karbondioksid fra publikum, og som et resultat av dette stengte hulen i 1963. Dampen fra menneskene, og hvordan den førte til algevekst som truet bildene er blitt et bilde på påvirkningen vi mennesker har på naturen. Denne referansen har Eléonore Griveau tatt med seg inn i sitt kunstnerskap hvor hun reflekterer over menneskelig aktivitet som en dominerende innflytelse på nåtidens økosystemer.
 
Prodrome er en installasjon som består av porselensplater og 16 motorer som er koblet til CO2- og ultralydsensorer. Installasjonen registrerer de besøkendes bevegelser og pust, som igjen utløser en kraftig vibrering i motorene. I takt med hvert utpust fra hver besøkende vil arbeidet gradvis falle fra hverandre, og antyder med dette en kommende kollaps. De lagvise keramikkplatene refererer til lagene i sedimentære bergarter, og den gjentagende vibreringen blir som små jordskjelv i installasjonen.

Utstillingstittelen Prodrome (norsk prodrom) henviser til et tidlig symptom eller tegn på en sykdom som enda ikke har brutt ut.

Eléonore Griveau (1994, Frankrike) har en bachelor i kunst fra Superior School of Fine Arts of Tours, Frankrike; og en master fra Kunstakademiet i Bergen. Hun er medstifter og daglig leder for Cone 7-keramikkverksted og driver Cone 7 sitt residency-program. Eléonore bor og arbeider i Bergen.

Fotografi: Eléonore Griveau